Działalność atystyczna

Dla ósmoklasistów

LogowanieJEvents Filter

Kalendarz szkolny

wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Legenda wydarzeń

Zmień wygląd kalendarza

default


Opis przeprowadzonych działań


Opis przeprowadzonych działań PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 14 maja 2014 11:18

Opis działań  z obszaru edukacja przyrodnicza- Szkolne ostoje przyrody

I. Szkolna ostoja dla dziuplaków w lesie

Czyszczenie budek lęgowych

Szkoła realizuje ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej ,,Nasza szkoła chroni ptaki” pilotażowanego przez Fundację Ochrony Głuszca w Warszawie. Jego bohaterami są  ptaki dziuplaki zasiedlające  środowiska leśne, polne, wodne, zurbanizowane. W ramach programu mamy rozwieszone 25 budki lęgowe w lesie , które objęte są obserwacją. Stanowią one naszą szkolną ostoję przyrody w lesie.  Rozpoczęliśmy  działania praktyczne 3.03.2014r. Praca została poprzedzona pogadanką  leśniczego na temat celu akcji i zasad jej  przebiegu. Następnie zabraliśmy się do czyszczenia budek lęgowych. Zdjęliśmy zniszczone i zawiśliśmy  nowe( 6 szt). Z zaciekawieniem obserwowaliśmy to co zastaliśmy w budkach. Były to różne rodzaje gniazd lub noclegownie ptaków. Wszystkie były zasiedlone. Każda z nich została przez ptaki zauważona i wykorzystana. Czekamy teraz na wyniki zasiedleń w bieżącym roku. Prowadzimy także obserwacje przy budkach w celu rozpoznawania ptaków je odwiedzających. Sporządzamy raporty i prowadzimy dokumentację zdjęciową.

Sprzątanie szkolnej ostoi dla dziuplaków w lesie

W ramach akcji „Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur 2014” cała szkoła brała w niej udział. Skupiona ona  była głównie na terenach leśnych. Każda klasa miała przydzielony obszar. Klasie trzeciej przypadło sprzątanie założonej w lesie szkolnej ostoi przyrody dla dziuplaków. Zostały zebrane śmieci oraz uprzątnęły teren przy paśniku, do którego zimą zanosimy karmę dla zwierząt w celu dokarmiania. Zebrane śmieci były segregowane na plastik, papier, szkło, metal.

II.  Sadzenie lasu – Ostoja przyrody w lesie

Uczniowie we współpracy z Nadleśnictwem Maskulińskie   włączyli się do sadzenia lasu. Naszym celem było mieć swój mały kawałek lasu, który będzie można obserwować i podziwiać  jego wzrost przez następne lata. Wybraliśmy ochotników z klas IV- VI do pracy sadzenia lasu na terenie Leśnictwa Leśny Fort   w Turośli. Do Turośli dojechaliśmy autobusem szkolnym po lekcjach, gdzie czekał na nas leśniczy. Spotkanie rozpoczęto pogadanką na temat zasad  prawidłowego sadzenia drzew, demonstracją potrzebnych narzędzi oraz zobaczyliśmy miejsce przechowywania sadzonek. Następnie Pan Arek pokazał nam jak prawidłowo sadzić drzewka. Dobraliśmy się w pary i wszyscy z wielkim zapałem zabrali się do pracy. Łącznie posadziliśmy około 1100 sztuk sosny. Po ciężkiej pracy czekało na nas ognisko z kiełbaskami przy wiacie koła łowieckiego ,,Cyraneczka” w Turośli, którego sponsorem było Nadleśnictwo Maskulińskie.

III. Sadzenie drzew i krzewów – Ostoja przyrody przy szkole

Wyzwaniem było zorganizowanie akcji sadzenia drzew i krzewów wokół szkoły i biska szkolnego. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 0-VI, dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, rodzice.  Spotkanie poprzedziła pogadanka Pani Anny Ptak - leśnika na temat prawidłowego sadzenia, rodzaju drzew i ich wymagań glebowych.  Każda klasa miała przydzielony obszar do posadzenia. Najpierw uzupełniliśmy braki drzewek , które nie przyjęły się w ubiegłym roku.  Posadziliśmy: 80 szt brzozy, 40 świerka, 6 dębów,  40 trzmielin,  5 głogów,  15 gruszy, 5 wiązów, 5 jodeł. Najmłodsi również świetnie sobie radzili. Posadzone drzewa i krzewy w przyszłości staną się domem, a owoce pokarmem dla ptaków oraz zwierząt. Natomiast dla  nas miejscem na edukację przyrodniczą, cieniem podczas upałów, a owoce i liście tych drzew będziemy wykorzystywać na zajęciach w szkole do różnych prac. Będzie to nasza ,,Szkolna ostoja przyrody” wokół szkoły, a jednocześnie ozdoba naszej posesji.  Drzewa i krzewy przekazało nam Nadleśnictwo Maskulińskie w Rucianem - Nida.

IV. Założenie „Ogrodu – ostoi dla zwierząt” przy szkole.

Szkoła należy do Klubów Fundacji Nasza Ziemia w Warszawie. W ramach przynależności do Klubów mogliśmy wziąć udział w programie „Ogród – Ostoja Zwierząt”, którego inicjatorem jest fundacja. Otrzymaliśmy pakiet edukacyjny składający się ze scenariuszy lekcji, kompletu kart pracy, teczek dla uczniów oraz nasion polskich kwiatów. Pakiet wyposażony był również w poradnik ogrodowy. Celem programu jest założenie przy szkole ogrodu, poprzez wysianie nasion otrzymanych kwiatów i utworzenie kwietnej łąki. Pod koniec kwietnia zostały wykonane prace przygotowujące teren do jego założenia (zaoranie, wyrównanie, usunięcie darni, kamieni itp.).Po przygotowaniu podłoża zostały wysiane nasiona otrzymanych kwiatów, posadzono drzewa (lipy, jarząb), krzewy (głóg, maliny, porzeczki, forsycja, tawuła szara).  Zostało wykonane utwardzenie  nawierzchni w postaci pniaków dębowych, na którym ustawiliśmy ławkę. W przyszłości planujemy wzbogacić ogród o kącik ziołowy, ustawić budki dla trzmieli, poidełka dla ptaków. Chcemy go poszerzyć o lapidarium geologiczne z kącikiem meteorologicznym. Mamy już projekt takiego przedsięwzięcia. Będzie to dla nas wspaniały ogród dydaktyczny,  w otwartym terenie przy szkole. Tworząc go jednocześnie przyczynimy się do:

- uatrakcyjniania zajęć w plenerze

-  stworzenia bazy pokarmowej i  zapewnienia miejsc lęgowych dla zwierząt

-zapewnienia schronienia i zimowania dla niektórych zwierząt

- zwiększenia bioróżnorodności ssaków, ptaków, owadów itp.

- zagospodarowania terenu przy szkole i poprawienia wartości estetycznych


ü Opis działań  z obszaru edukacja przyrodnicza- Inwentaryzacja przyrodnicza

I. Inwentaryzacja gniazd bociana białego

Uczniowie kl. V i VI  w marcu bieżącego roku rozpoczęli prace związane z inwentaryzacją gniazd bociana białego położonych na terenie gminy Pisz .Przeprowadzili ją  w 5 wsiach: Karpa, Turośl, Hejdyk, Ciesina, Uściany Stare. Polegała  ona na spisaniu wszystkich  gniazd i sporządzeniu ważnych informacji: stan gniazd, usytuowanie ( budynek, słup betonowy z platformą lub bez, komin itp.),odległość od budynków mieszkalnych. Kolejnym zadaniem było prowadzenie obserwacji tych gniazd i notowanie odpowiednich danych ( data przylotu, wysiadywanie jaj, liczba wyrzuconych jaj lub piskląt, efekt lęgu ( efekt późniejszy) oraz dokumentacja fotograficzna. Wyniki obserwacji uczniowie prowadzą według  arkuszy ( załączników) ogólnopolskiego programu edukacyjnego BOCIAN Polskiego Towarzystwa  Przyjaciół Przyrody ,,pro Natura” we Wrocławiu. Okazały się one  bardzo pomocne w sporządzaniu  i zbieraniu danych o gniazdach.  Dotychczasowe wyniki przedstawiają się następująco:

Inwentaryzacja gniazd w  miejscowościach - 5

Łączna liczba gniazd objętych obserwacją- 22

Gniazda zasiedlone w tym roku- 17

Lokalizacja ( usytuowanie) gniazd:

- na słupie z platformą- 11

- na słupie bez platformy -3

- na stodole, budynku – 7

- na kominie – 1

słupy z platformą bez gniazd- 3 szt

Będziemy prowadzić badania do momentu odlotu bocianów. Zebrane dane prześlemy do ,,pro Natury” we Wrocławiu w celu podsumowania efektów zasiedleń i lęgów  bociana białego w Polsce. Będzie to nasz mały wkład w zbieraniu informacji o stanie populacji tych ptaków w naszym kraju, a zarazem podejmowanie działań dla ich ochrony.


ü Opis działań  z obszaru edukacja odpadowa

I. ,,Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur-  2014”

W dniu 24.04.2014 r. uczestniczyliśmy  po raz kolejny w Akcji  ,,Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur”. Wzięła w niej udział cała szkoła, czyli klasy 0-VI oraz nauczyciele. Trasę sprzątania skupiliśmy głównie na terenach leśnych. Ruszyliśmy do pracy zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele przydzieleni do poszczególnych grup. Urząd Miejski w Piszu zaopatrzył sprzątających w rękawice i worki. Zbierane śmieci były segregowane z podziałem na pety, puszki po napojach, szkło, papier. Zostały zabrane przez ZUK w Piszu. Łącznie zebraliśmy ok. 40 worków 120l i 60l. Teren sprzątnięty to odcinek około 10 km lasu (obu stronach pobocza jezdni do pasów przeciwpożarowych ) i  4 km na terenie wsi Hejdyk, Ciesina, Karpa i Turośl. Jest to dość długa trasa, ale uczniowie chętnie uczestniczą i dlatego co roku pokonujemy takie odległości. Troska o otaczające nas lasy motywuje do wszelkich działań przyczyniających się do ich ochrony. Chcemy ,aby były czyste i piękne.

II. Usuwanie dzikich  wysypisk

Uczniowie kl V podczas akcji sprzątania odkryli  w lasku   wysypiska śmieci. Próba usuwania okazała się dla uczniów trudna, ponieważ były stare i śmieci  poprzerastał mech. Praca była dość ciężka, gdyż śmieci ( butelki, domowe przetwory w słoikach, resztki dywanów, stare ubrania, buty, szyby  itp.) pakowaliśmy do worków i wynosiliśmy do drogi (ok. 150 m). Sprzęt AGT ( żelazko, części komputerowe, telewizora oraz monitor) zabraliśmy do szkoły, ponieważ akurat mieliśmy akcję zbiórki elektroodpadów. To co byliśmy w stanie zostało uprzątnięte. Pozostałe rzeczy wymagają pomocy osób dorosłych ze względu na wielkość i ciężar. Fakt ten został zgłoszony Leśnictwu  na obszarze , którego znajdowały się te wysypiska. Pan leśniczy zapewnił ,że podejmie w tym kierunku odpowiednie działania.

III.    Wyniki zbiórki puszek w konkursie ,,Puszek mniej- Ziemi lżej”

Uczniowie naszej szkoły  w ramach XI edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego, którego szkoła jest organizatorem zebrali  832,10 kg ( 48343 szt) puszek aluminiowych po napojach. W kategorii  indywidualnej uczniowie, którzy zebrali powyżej 3000 szt  to:

1.Kinga Wiśniewska kl. III- 6745 szt

2.Aleksandra Stachelek kl. VI- 4188 szt

3.Kacper Prusinowski kl. I – 4000 szt

4.Wiktor Grudziądz kl. I- 3994 szt

5.Jakub Jędrzejczyk kl VI- 2870 szt

IV. Konkurs

,,Wkręć się na przygodę w przyrodzie -  drugie życie nakrętki”.

W lutym bieżącego roku ogłosiliśmy w szkole konkurs ,,Wkręć się na przygodę w przyrodzie- drugie życie nakrętki”. Polegał on na wykonaniu prac plastycznych( płaskorzeźby, gry, przedmiotu użytkowego, zabawki itp.) z plastikowych nakrętek po napojach typu PET przedstawiający motyw przyrodniczy ( krajobraz, rzekę, kwiat, drzewo, zwierzę itp.).Jego adresatami byli uczniowie, rodzice i nauczyciele SP Hejdyk. Konkurs trwał od 10.02 do 31.03.2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w kwietniu, w wyniku którego wyłoniono zwycięzców  w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy O-II

I miejsce - Kacper Prusinowski kl I

II miejsce- Łucja Jędrzejczyk kl II

III miejsce- Mateusz Rudnik kl ,,0” i Wenessa Dąkowska kl,,0”

Klasy  III- IV

I miejsce – Karolina Kobus kl IV

II miejsce- Zuzanna Jędrzejczyk kl III

Klasy V-VI

I miejsce – Aleksandra Stachelek  kl VI

II miejsce- Karolina Rudnik kl VI

III miejsce- Dominika Głowienka kl V  i Katarzyna Murzyn kl V

Prace zostały wykonane w formie przestrzennej i płaskiej. Przedstawiały elementy  krajobrazu, flory i fauny i pokazywały jak można w ciekawie wykorzystać nakrętki. Uczniowie wraz z rodzicami  wykazali się inwencją, pomysłowością i oryginalnością.

W szkole prowadzimy akcję zbiórki nakrętek Pet, w którą zaangażowani są uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna. Przekazujemy je na cele charytatywne- zakup sprzętu dla niepełnosprawnych. Włączenie społeczności lokalnej jest dowodem podnoszenia świadomości dorosłych  na temat możliwości powtórnego wykorzystania odpadów.

V. Finał  XI  edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego ,,Puszek mniej – Ziemi Lżej”

Dnia 08.05.2014r. w naszej szkole odbył się finał GKE ,, Puszek mniej – Ziemi lżej”. Uroczystość odbyła się z udziałem przedstawicieli :Fundacji Recal w Warszawie, FOWJM w Giżycku, ZEOSIP w Piszu, MPK w Krutyni, Nadleśnictwa Maskulińskie i Pisz, Rady Miejskiej w Piszu, szkół podstawowych oraz rodziców.

W konkursie wzięło udział 6 szkół ( na 10) :SP Uściany, SP Kocioł Duży, SP Trzonki, SP Jeże,  SP Liski, SP Hejdyk. Zadaniem uczestników konkursu było zbieranie puszek aluminiowych po napojach. Zbiórka trwała od 01.10.2013 do 15.04.2014. Łącznie zebrano 1 tonę 968 kg 45 dag złomu puszkowego, a w sztukach było to – 115645. Za złom łącznie otrzymano kwotę 5136,58 zł. Co roku porównujemy długość trasy ułożonej z puszek poziomo - w tym roku był odcinek  19,7 km. Gdyby je ułożyć poziomo obok siebie to wyszła powierzchnia - 11,8 ara. Zwycięzcami w kategorii szkół zostali:

I  miejsce -   Szkoła Podstawowa  w  Hejdyku  -  10,5 kg/ucz

II miejsce – Szkoła  Podstawowa w Kotle Dużym -  8,39 kg/ucz

III  miejsce -  Szkoła Podstawowa w Jeżach -  5,32 kg/ucz

Laureaci w kategorii indywidualnej :

1. Borkowska Aleksandra- SP Kocioł Duży – 9345 szt.

2. Wiśniewska Kinga- SP Hejdyk- 6745 szt

3. Gutowska Izabela- SP Kocioł Duży- 5842 szt

4. Chrostowska Karolina – SP Kocioł Duży- 5651 szt

5. Stodulski Artur- SP Jeże- 4614 szt

Laureaci  i wyróżnieni otrzymali nagrody, które zostały zakupione dzięki wsparciu finansowemu oraz pozyskane od sponsorów, za które jesteśmy im wdzięczni. Byli to: F OWJM w Giżycku, Fundacja Recal w Warszawie, Urząd Miejski w Piszu, Nadleśnictwo Pisz i  Maskulińskie , ZUK w Piszu, MPK w Krutyni. Podziękowania należą się także nauczycielom, którzy zaangażowali uczniów w swoich szkołach. Całą uroczystość rozpoczęto programem artystycznym w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Jako pierwsze pojawiły się przedszkolaki z  piosenką ,,Pszczółki”. Następnie ucz. kl V przedstawili gadkę kurpiowską ,,Biziedronkowy sał”. To już stało się tradycją, że na każdej uroczystości staramy się przybliżać tradycje kurpiowskie, ponieważ większość mieszkańców pochodzi z  Kurpi.  Po wiejskich kłopotach nastąpiła  powtórka lekcji o łańcuchach pokarmowych, którą w sposób muzyczny wykonali ucz kl IV-VI. Program zakończył taniec uczniów z klasy V. Po rozdaniu nagród goście, uczniowie udali się na poczęstunek.

ü Opis działań z obszaru edukacja odpadowa - Przyroda bez elektroodpadów

I. Kampania informacyjna o elektroodpadach

Happening – przemarsz przez wieś Hejdyk

Szkoła 21.03.2014r przeprowadziła kampanię informacyjną pod hasłem ,,Wiosnę witamy- elektroodpady oddamy” na temat elektrośmieci. Każda klasa przygotowywała plakaty. Ponadto zostały opracowane  ulotki i broszurki o zasadach postępowania z ZSEE i  ich akcji zbiórki. Cała szkoła( kl 0-VI-80 ucz) wraz nauczycielami przeszli przez Hejdyk niosąc transparenty, skandując hasła o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz śpiewali piosenki o treści ekologicznej. Podczas happeningu rozwiesiliśmy plakaty w miejscach najczęściej uczęszczanych, pobliski sklep, tablica ogłoszeń wsi ,świetlica wiejska, przystanek autobusowy. Do każdej skrzynki  dzieci wrzucały ulotki lub wręczały osobiście zapraszając do włączenia się w akcję zbiórki. Klasy starsze również po zajęciach propagowały ideę kampanii roznosząc informację po swoich wsiach: Turośl, Karpa, Ciesina. Szkoła akcję rozszerzyła na kolejne wioski – Karwicę i Uściany, chociaż nie uczęszczają do nas dzieci z tych miejscowości. Do akcji udało nam się włączyć  również instytucje współpracujące ze szkołą:  Nadleśnictwo Pisz i Maskulińskie w Rucianem -Nidzie, ZEOSIP w Piszu, , ZUK w Piszu, Urząd Miejski w Piszu, sklep komputerowy i elektryczny. Do tych instytucji zostały również dostarczone ulotki, plakaty itp.

Edukacja rodziców o elektroodpadach

Kolejnym wyzwaniem była edukacja rodziców. Podczas zebrania rodziców nauczycielka Małgorzata Ruszczyk przedstawiła prezentację multimedialną na temat elektroodpadów i zasad postepowania z nimi. Poinformowała  również o realizacji w szkole programu ,,Moje miasto bez elektrośmieci” ElektroEko z Warszawy”, w którym mogą brać udział szkoły wiejskie. Dla każdego uczestnika spotkania zostały rozdane mini książeczki ,,Rodziny poradnik o elektrośmieciach” oraz broszurki. Została przedstawiona dokumentacja zdjęciowa z przemarszu uczniów przez Hejdyk z akcja informacyjną. Przekonywaliśmy rodziców do aktywnego włączenia się do zbiórki elektroodpadów, która odbyła się w szkole od 02.04 do 24.04.2014 r. Naszym celem było zaangażowanie społeczności lokalnej, ponieważ za zebrane elektroodpady mamy możliwość zdobycia bezpłatnych pomocy dydaktycznych dla szkoły od firmy odbierającej, która przelicza je na punkty. Marzeniem szkoły jest otrzymanie tablicy multimedialnej. Musimy zebrać ok. 9 tys punktów.

II. Wyniki zbiórki elektroodpadów

Od 2.04 do 25.04.2014 r  trwała akcja zbiórki elektroodpadów. To był kolejny etap kampanii na rzecz selektywnej zbiórki elektroodpadów prowadzonej przez naszą szkołę. Sala gimnastyczna zamieniła się  po brzegi w skład urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Te stare cuda techniki zalegały na strychach wielu domów. Niektórzy  z   żalem się rozstawali, ponieważ były to ich np. pierwsze telewizory, jakie zakupili kilkadziesiąt lat temu. Zainteresowanie mieszkańców akcją przerodziło nasze oczekiwania. Wyniki akcji to: telewizory 108 szt, odkurzacze 23 szt, monitory 41 szt, drukarki 33 szt, procesory 29 szt, klawiatury 15 szt, lodówki i zamrażarki – 17 szt, pralki automat 9 szt ,DVD 16 szt, dekodery 18 szt, radia samochodowe 22 szt, radiomagnetofony 13 szt, radia 21 szt, szuszarki, lokówki i prostownice 13 szt, kuchenki elektryczne 6 szt, mikrofale 6 szt, czajniki elektryczne 19 szt, żelazka 20 szt, miksery, krajalnice , frytkownice 17 szt,  wiertarki, wkrętarki, szlifierki  22 szt i wiele innych…..!. Łącznie zebrano 98 pozycji różnych urządzeń o łącznej liczbie 1157 szt-   wagowo 6 t 331 kg

Zgromadzone elekrtoodpaady zostały odebrane przez Operatora ElektroEko- Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recycling w Kielcach, z którą szkoła współpracuje, realizując  jej ogólnopolski Program ,,Moje miasto bez elektrośmieci”. Czekamy na otrzymanie kuponów z przyznanymi punktami za poszczególne elektrośmieci. Jesteśmy zadowoleni, że prowadzona przez szkołę kampania rozbudziła świadomość ekologiczną uczniów ich rodzin, mieszkańców okolicznych wsi  oraz instytucji, sklepów,  a dowodem zaangażowania są zebrane elektroodpady.

,,Matka Ziemia się raduje, gdy elektroodpady odzyskuje’’.

 

 


Organizacja pracy szkoły

Zajęcia edukacyjne :

 

poniedziałek:  7.30 - 13.55

wtorek:        7.30 - 14.50

środa:           7.30 - 14.50

czwartek:      7.30 - 13.55

piątek:          7.30 - 13.55

 

Godziny pracy szkoły:

7.00- 15.00

Dziennik

Reklama

Programy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Aktualny Czas

Odwiedziło nas...

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj612
mod_vvisit_counterWczoraj6898
mod_vvisit_counterTen tydzień612
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień35140
mod_vvisit_counterTen miesiąc160317
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc335674
mod_vvisit_counterWszystkich12056446

Aktualnie: gości 257 połączonych
Twoje IP: 34.236.170.48
 , 

Pogoda w regionie

Warszawa °C
Gdańsk °C
Olsztyn °C
Suwałki °C
  16.09.2019 Ferienhaus Ostsee
Copyright © 2011 Szkoła Podstawowa w Hejdyku. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Created by Adieu ®